Skip to main content

Voľne konfigurovateľné zostavné jednotky

ZHK VISION T2/TB1

Naše opláštenie jednotky ZHK VISION sa vyznačuje dizajnom jednotky s vlastnosťami T2/TB1 ako svojím štandardom. Tieto jednotky boli vyvinuté s cieľom ešte viac zlepšiť tepelný výkon opláštenia. Projekty v priemyselných a technologických procesoch, automobilovom priemysle, halách pre letecky či kozmický priemysel, textilné továrne, elektrárne, výskumné centrá.. majú špeciálne požiadavky, a tie sa nie vždy dajú pokryť štandardizovanými vzduchotechnickými jednotkami. Naše zariadenia dokážeme prispôsobiť potrebám vašich procesov a budov. Preto ponúkame voľne konfigurovateľné systémy jednotiek a spoliehame sa na veľký výber vysokokvalitných komponentov. Vy nám poviete, aké sú vaše požiadavky, a my Vám nájdeme optimálne riešenie.

Navrhnuté, vypočítané a zmontované priamo vo výrobe

Navrhnuté, vypočítané a zmontované priamo vo výrobe

V prevedení s MaR majú naše zariadenia automaticky možnosť vzdialeného prístupu, čo umožňuje jednotky na diaľku nie len skontrolovať, ale aj parametrizovať. Aj k tomuto prevedeniu vieme zostaviť naše zariadenie s integrovaným chladením alebo s kondenzačnými jednotkami.

Technické údaje

Séria jednotiek ZHK VISION je bezrámová modulárna panelová konštrukcia so súvislými hliníkovými profilmi na hornej a dolnej hrane jednotky. Konštrukciu tvorí dvojplášťový panel s hrúbkou 50 mm, ktorý sa skladá z vnútorného krytu a odnímateľného vonkajšieho krytu. Tie sú tepelne oddelené zásuvnými profilmi z PVC. Na izoláciu jednotiek sa používa nehorľavá minerálna vlna (trieda požiarnej ochrany 0 podľa ISO II 82.2 a A1 podľa DIN 4102), ktorá je ideálnym riešením pre zvukovú a tepelnú izoláciu. Na základe požiadavky je možné použiť rôzne druhy izolácie s hustotou až do 150 kg/m3. Na výrobu panelov používame plechy s hrúbkou do 1,5 mm. Jednotky môžu byť vyrobené z pozinkovaného plechu, plechu s epoxidovou alebo PVC povrchovou úpravou, z nehrdzavejúcej ocele 304 a nehrdzavejúcej ocele 316 alebo z hliníka, aby sme splnili kritériá najrôznejších aplikácií.

Naše vzduchotechnické jednotky sú vybavené priestrannými dvierkami na kontrolu a údržbu v hrúbke panelu. Dvierka sú tepelne oddelené medzi vnútornou a vonkajšou stranou plastovými rámami. Na upevnenie dverných krídel používame nastaviteľné pánty z liateho zinku. Alternatívne možno použiť aj upínacie konzoly pre kontrolné prístupy, ktoré sa otvárajú menej často. Všetky kľučky dverí sú vybavené zámkami.

Všetky použité materiály boli testované nezávislými skúšobnými laboratóriami podľa požiadaviek VDI 6022, a vyhoveli kritériám.

Konfigurácia pre daný projekt

VZT jednotka môže byť rozšírená o vysokokvalitnú riadiacu technológiu a rôzne ďalšie komponenty, ako sú výmenníky, kondenzačná jednotka atď., a je vyrobená podľa špecifických požiadaviek projektu. Všetky poznatky pochádzajú z odborných oddelení spoločnosti Euroclima a sú navzájom optimálne skombinované. Naším štandardom je najvyššia energetická účinnosť. Vzduchotechnická jednotka môže navyše pracovať so 100 %-ným podielom čerstvého vzduchu.

Jednotka pripravená na okamžité zapojenie

Vďaka presnému návrhu, presnej konfigurácii a kompletnej továrenskej kompletizácii je zaručené jednoduché uvedenie systému do prevádzky priamo u zákazníka. Vďaka skúsenostiam a know-how Vám naši špecializovaní inžinieri zabezpečia bezproblémové odovzdanie systému. Ovládanie jednotky je možné kedykoľvek prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Ušetríte čas

Pre inštalačného technika a koncového používateľa je k dispozícii len jedna kontaktná osoba, ktorá je zodpovedná za fungovanie systému. Zákazník si môže byť istý dokonalou funkčnosťou jednotlivých komponentov. Všetky použité komponenty boli viackrát testované a v rámci systému navzájom harmonizujú. Tým sa znižuje neefektívnosť rozhraní a skracuje sa čas potrebný na inštaláciu a uvedenie do prevádzky.

Údaje o plášti (MB ZHK VISION) certifikované podľa EN 1886

Mechanická pevnosť opláštenia: D1
Tesnosť opláštenia: L1
Netesnosť obtoku filtrov: F9
Faktor prestupu tepla: T2
Faktor tepelných mostov: TB1

Akustická izolácia panelu certifikovaná podľa noriem EN 1886 a EN ISO 3744

Frq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt. dB 15 23 31 33 35 36 45

Údaje o výkone certifikované podľa normy DIN EN 13053

Špeciálne materiály

Nerezová oceľ AISI 304 / AISI 316
Peraluman
Epoxidový náter
Práškové nátery
AMC náter (antimikrobiálny práškový náter)

Verzia „odolná voči poveternostným vplyvom“

Strecha odolná proti poveternostným vplyvom s odkvapovým okrajom v šikmom a plochom vyhotovení
Vytmelené panely a veľké vodotesné servisné dvere

Verzia pre hygienické účely (okrem štandardného) a ATEX

Všetky komponenty sú odnímateľné
Podlahový panel vyrobený ako vaňa v 3-sklonovom vyhotovení
Spoje panelov na vnútornej strane s trvalo elastickou, fungicídnou tesniacou hmotou, a parotesným tmelom
Vyrobené v súlade s DIN 1946-4 / VDI6022 / SWKI / ÖNORM
ATEX – v zhode s ATEX directive 2014/34 EU