Skip to main content

ZHK FLAT

Ploché jednotky pre podstropnú inštaláciu. Optimálne prevedenie jednotky pre umiestenie v obmedzenom priestore. V rámci špičkovej rady jednotiek ZHK FLAT môžeme ponúknuť podstropné jednotky s celkovou výškou 405 mm alebo 557,5 mm. S jednotkami ZHK FLAT môžete realizovať proces úpravy vzduchu, ktorý sa bežne dá dosiahnuť len s veľkými vzduchotechnickými

jednotkami.

Jednotky sa vyznačujú jednoduchou údržbou a vysokou stabilitou. Aby sme zaručili jednoduchú montáž na strop, nezávislú od dĺžky a výšky jednotky, nepoužívame dodatočné konštrukcie.

Jednotka sa zavesí pomocou jednoduchých U profilov. Tento systém sa bežne využíva pri montáži potrubia.

Podstropné jednotky je možné dodať s integrovaným systémom MaR. Súčasťou nášho riadiaceho systému je automaticky aj možnosť vzdialeného prístupu, čo dovoľuje nielen jej sledovanie, ale aj parametrizovanie.

Technické údaje ZHK FLAT

Plášť jednotky je zostavený zo samonosných modulárnych panelov so základovým rámom integrovaným do jednotky, a hliníkovými profilmi pozdĺž horných strán jednotky. Vnútorné aj vonkajšie steny sú úplne hladké. Dvojplášťový panel s hrúbkou 50 mm obsahuje izoláciu ktorá vyhovuje triede požiarnej ochrany 0 podľa ISO 1182.2 a triede A1 podľa DIN 4102. Sklenené vlákno zaručuje optimálnu tepelnú a zvukovú izoláciu. Prekrývajúce sa plechy sú navzájom spojené mikrozvarmi.

Rekuperačné jednotky sú vybavené servisnými dvierkami v rovnakej hrúbke a prevedení ako samotný panel, rámom dverí z hliníka, špeciálnym gumovým tesnením s navarenými rohmi, nastaviteľnými pántami a bezpečnostnými zámkami. Dvere sú určené pre komoru ventilátora, filtra a zvlhčovača.

Špeciálne materiály

Nehrdzavejúca oceľ
Hliník
Epoxidový náter
Práškové lakovanie

Certifikované údaje plášťa zodpovedajú norme EN 1886

Mechanická pevnosť: trieda D1
Tesnosť pri – 400 Pa: trieda L1
Tesnosť pri + 400 Pa: trieda L1
Netesnosť obtoku filtra: trieda F9
Hrúbka izolácie z nehorľavých sklenených vlákien 50 mm Údaje o výkone certifikované podľa normy DIN EN 13053

Prevedenie panelov

Vnútorný plášť: pozinkovaný plech hrúbky 1,00 mm Vonkajší plášť: A47SME, hrúbka 130 μm
Faktor prestupu tepla: trieda T2
Faktor tepelných mostov: trieda TB2

Špeciálne materiály

Nerezová oceľ
Hliník
Epoxidový náter
Povrchová úprava práškovým lakom

ZHK FLAT RÝCHLOSŤ VZDUCHU NA VÝMENNÍKU M/S
VEĽKOSŤ W H 2 2,5 2,75 3 3,5 4 4,5 5
TYP mm mm VZDUCHOVÝ OBJEM
6/3 710 405 760 950 1 050 1 140 1 330 1 520 1 720 1 900
6/4,5 710 557,5 1 140 1 430 1 570 1 715 2 000 2 290 2 580 2 860
9/3 1 015 405 1 290 1 610 1 770 1 930 2 260 2 580 2 900 3 220
9/4,5 1 015 557,5 1 920 2 401 2 640 2 880 3 360 3 840 4 320 4 800
12/3 1 320 405 1 810 2 260 2 490 2 710 3 160 3 620 4 070 4 520
12/4,5 1 320 557,5 2 710 3 390 3 730 4 070 4 750 5 420 6 100 6 780
MAX. PRÚD A 25 25 10 10 20 20 20 20

Vyhradzujeme si právo na technické úpravy týkajúce sa zlepšenia produktu bez predchádzajúceho upozornenia

Rozmery sa môžu meniť v W závislosti od inštalovaných komponentov a zložitosti jednotiek.

Komora ventilátora

Voľnobežné ventilátory s technológiou EC
Meranie objemu vzduchu
Hlavný vypínač

Komora filtra

Panelový filter, vreckový filter
Filter s aktívnym uhlím, HEPA filter
Rám filtra z pozinkovanej ocele, nerez V2A alebo V4A

Rozvádzač (riadiaca jednotka)

Pripojenia pre sieťové napájanie/externé vstupy
Hlavný vypínač na prerušenie napájania
Poistky/ochrana proti nadmernému prúdu
Programovateľné ovládacie prvky RAM s alfanumerickými znakmi, displejom a navigáciou pomocou jedného tlačidla Rozhranie PGU

Moduly modemu: pokročilá telekomunikácia (diagnostika, sťahovanie parametrov…)

Komora zvlhčovača

Parný zvlhčovač
Parné rozvody

Komora tlmiča hluku

Tlmič hluku Euroclima v rôznych dĺžkach, z rôznych materiálov
Útlm pri 250 Hz od 14 do 40 dB
Údaje podľa ISO 7235 / DIN 45646

Pripájacie príslušenstvo

Pružné manžety
K dispozícii v rôznych materiáloch

Klapky

Vzduchové klapky Euroclima z dvojstenných lamiel sú k dispozícii v rôznych triedach tesnosti a z rôznych materiálov
K dispozícii v rôznych materiáloch

Doskový rekuperátor

S/bez obtokovej klapky

Coil loop systém

Výmenník tepla pre systém s uzavretým okruhom dostupný v širokej škále materiálov

Vaničky na kondenzát

Dostupné v rôznych materiáloch

Výmenník tepla studenej vody/teplej vody/priamy výparník/kondenzátor

K dispozícii z rôznych materiálov

Vzduchotechnické jednotky Euroclima sú dostupné s reguláciou. Tá je namontovaná vo výrobe, a to vrátane kompletného ovládacieho panela s
obsahujú ochranu proti preťaženiu, frekvenčné meniče a programovateľné ovládače, ovládacie periférie ako sú snímače teploty a vlhkosti, tlakové snímače, servo pohon klapiek, ventily a pod. Jednotky sú vopred testované a uvádzané do prevádzky priamo vo výrobnom závode. Výsledkom čoho je vysoká spoľahlivosť a úspora času, a v neposlednom rade spokojnosť zákazníkov.

Všeobecné informácie

Riadiaci systém Siemens Climatix je špeciálne vyvinutý pre oblasť vzduchotechniky a klimatizácie. Umožňuje úplne samostatnú prevádzku alebo diaľkové ovládanie prostredníctvom rôznych komunikačných protokolov na integráciu do systémov riadenia budov. Softvér Euroclima ETAmatic je dokonale prispôsobený potrebám každej vzduchotechnickej jednotky. Na ovládanie nie sú potrebné znalosti programovania ani počítač. Všetky funkcie sa nahrajú pomocou štandardnej SD-karty, obsahujúcej softvér. Všetky potrebné voliteľné prvky a funkcie sú už zahrnuté v tomto softvérovom balíku. Počas predbežného uvedenia do prevádzky vo výrobnom závode sa prispôsobí konfigurácia každej vzduchotechnickej jednotky. Používateľské rozhranie – externý displej, ktorým môžete ovládať každý proces.