Skip to main content

SERVIS

Aby dodaný systém správne fungoval a poskytoval výhody, ktoré sľubuje, je nevyhnutná pravidelná údržba a servis. Pravidelná kontrola celého systému ako aj jednotlivých komponentov pomáha zabezpečiť, že systém pracuje s maximálnou efektívnosťou, čím sa minimalizuje spotreba energie a náklady
na prevádzku budovy. Pravidelný servis šetrí aj peniaze. Pomáha totiž identifikovať potenciálne problémy včas a vykonať preventívne údržbové práce, čo ušetrí nielen peniaze, ale aj čas a stres spojený s opravami v priebehu sezóny. Nenechajte sa prekvapiť nečakanými poruchami systému a zaručte, aby boli všetky komponenty v bezchybnom stave, a že systém bude schopný dlhodobo fungovať bez problémov.

To je kľúčové najmä v priemyselných prostrediach, kde zlyhanie vzduchotechniky či akejkoľvek časti HVAC systému môže mať vážne dôsledky na bezpečnosť či plynulosť prevádzky. Ide najmä o miesta, kde je udržanie napr. konštantnej teploty a vlhkosti dôležitým aspektom, ktorý môže zabezpečiť jedine plne funkčný vzduchotechnický systém. Servis vzduchotechniky nie je náklad. Je to investícia do kvality a budúcnosti. Radi Vám na ceste za spoľahlivým a dlhodobo funkčným systémom pomôžeme.