Skip to main content

Voľne konfigurovateľné zostavné jednotky

ETA POOL

Hygienicky dokonalá kvalita vzduchu sa postará o lepší pocit vašich hostí a predĺži ich pobyt v bazéne. Vnútorné bazény sú objekty s najvyššou energetickou náročnosťou. Optimálne hospodárenie s energiou pomáha udržať nízke náklady a zároveň zabezpečiť zdravie hostí.

Klimatizačné systémy pre vnútorné bazény nielenže vytvárajú ideálnu klímu pre hostí tým, že vytvárajú stálu, príjemnú a zdravú vnútornú klímu, ale zabraňujú najmä vzniku konštrukčných poškodení (v dôsledku prenikania kondenzátu do stropov a stien).

Navrhnuté, vypočítané a zmontované priamo vo výrobe

Navrhnuté, vypočítané a zmontované priamo vo výrobe

Náš sortiment bazénových jednotiek sa delí na 2 produktové rady: ETA POOL SPA pre menšie vnútorné bazény (súkromné domy, hotely…) do cca 1 800 m³/h a ETA POOL OLYMPIC pre stredné a veľké vnútorné bazény do 37 000 m³/h. Na požiadanie je možné dodávať aj zariadenia pre väčšie objemy vzduchu. V sérii ETA POOL sa spájajú naše dlhoročné skúsenosti s bazénovými jednotkami a najlepšími technológiami dostupnými na trhu.

Najdôležitejšie vlastnosti jednotiek Euroclima určených pre vnútorné bazénye

 • Zníženie vlhkosti v miestnosti
 • Odstránenie častíc z ovzdušia
 • Ekologické chladivo R407C alebo R410A
 • Veľmi nízka spotreba energie vďaka inteligentnej stratégii riadenia
 • Free cooling
 • Kompaktné riešenie typu plug and play
 • Vysoká účinnosť odvlhčovania podľa VDI 2089
 • Predprogramovaný, ľahko použiteľný riadiaci systém Siemens DDC
 • Vysoko účinné ventilátory s AC alebo EC motormi
 • Dvojitý doskový výmenník tepla s účinnosťou až 90 %
 • Všetky vnútorné časti chránené proti korózii
 • Jednotka je k dispozícii v súlade s VDI 6022
 • 50 mm dvojplášťové panely
 • Vlastnosti plášťa: D1/F9/L1/T2/TB2 podľa EN 1886
 • Jednoduchá inštalácia a údržba
 • Nízka úroveň hluku
 • Vysokoúčinné integrované tepelné čerpadlo so špirálovým kompresorom
 • Voliteľný kondenzátor bazénovej vody
 • Optimalizovaná prevádzka v závislosti od podmienok vonkajšieho vzduchu
 • Dvojstupňová rekuperácia tepla

Typ BASIC – produktová rada SPA & OLYMPIC

Základnou vlastnosťou tohto typu vzduchotechnickej jednotky je, že ak je k dispozícií suchý vonkajší vzduch, používa sa na odvlhčovanie haly bazéna, a s pomocou potrebnej výmeny vzduchu sa dosahuje príjemná klíma. Kľúčovým komponentom verzie BASIC je vysoko účinný dvojitý doskový výmenník tepla s účinnosťou > 90 %. Pokiaľ je potrebné, dohrievací výmenník dokáže dohriať privádzaný vzduch na požadovanú teplotu. Používané sú ventilátory najnovšej generácie s EC motorom. Verzia BASIC sa môže použiť, ak už nie je potrebný dodatočný chladič na odvlhčovanie.

Typ DRY – produktová rada SPA & OLYMPIC

S dodatočným režimom odvlhčovania pomocou chladiaceho systému. Systém DRY vychádza z verzie BASIC a má systém cirkulácie vzduchu, kde chladiaci systém zabezpečuje potrebné odvlhčovanie vzduchu. Odvlhčovanie sa dosiahne pomocou prúdenia cirkulujúceho vzduchu cez výparník. Na odvlhčenie vnútorného vzduchu využíva teplo z kondenzátora na ohrev privádzaného vzduchu – ide teda o tepelné čerpadlo.

Typ COOLING – produktová rada OLYMPIC

s dodatočným režimom odvlhčovania pomocou chladiaceho okruhu a režimom letného chladenia. V oblastiach s veľmi vysokými teplotami vonkajšieho vzduchu môže byť potrebné, aby sa čerstvý vzduch v lete ochladzoval a/alebo odvlhčoval. Na splnenie týchto požiadaviek bola preto vyvinutá verziaCOOLING. Táto verzia naviac k verziám BASIC a DRY, zahŕňa letné chladenie. Využíva sa na to reverzibilný chladiaci okruh, v ktorom teplo sa odvádza pomocou prídavného kondenzátora umiestneného v prúde odvádzaného vzduchu.

Pracovné režimy

Splnenie všetkých Vašich požiadaviek
Naše dve produktové rady sú k dispozícií v rôznych prevedeniach

ETA POOL SPA

Platné pre typ: Basic + Dry

Platné pre typ: Dry

Platné pre typ: Basic + Dry

ETA POOL SPA

dostupné aj s dvojitým doskovým výmenníkom

Platné pre typ: Basic + Dry + Cooling

Platné pre typ: Dry + Cooling

Platné pre typ: Basic + Dry + Cooling

Pracovné režimy

Zimný režim

V tomto režime pracuje vzduchotechnická jednotka v režime cirkulácie. V závislosti od potreby sa primieša požadovaný podiel suchého vonkajšieho vzduchu na odvlhčenie. Rekuperácia tepla sa uskutočňuje vďaka vysoko efektívnym doskovým výmenníkom tepla. Pomocou ohrievača sa privádzaný vzduch ohreje na nastavenú hodnotu. V tomto prevádzkovom stave nie je chladiaci systém v prevádzke.

Letný režim pri miernej teplote vonkajšieho vzduchu

V tomto režime sa vnútorný vzduch odvlhčuje pomocou chladiaceho systému a mieša sa s potrebným množstvom čerstvého vzduchu v závislosti od vonkajších podmienok. Využíva sa dvojstupňový ohrev tepla – s doskovým výmenníkom a chladiacim systémom, ktorý ohrieva privádzaný vzduch kondenzačným teplom prechádzajúcim kondenzačným výmenníkom.

Letný režim pri vysokej teplote vonkajšieho vzduchu

V tomto režime sa množstvo vzduchu odvádzaného z priestoru bazéna nahradí 100 % čerstvým vzduchom. Nie je potrebná prevádzka s cirkuláciou vzduchu. Nevyužíva sa ani rekuperácia – obchádza sa pomocou obtokovej klapky. Pomocou čerstvého vzduchu s nižšou vlhkosťou sa odvlhčuje krytý vnútorný bazén. V prípade potreby sa privádzaný vzduch ohreje na nastaviteľnú hodnotu ohrievačom.

ETA POOL OLYMPIC

dostupné aj s dvojitým doskovým výmenníkom

Platné pre typ: Basic + Dry + Cooling

Platné pre typ: Cooling

ETA POOL SPA

Platné pre typ: Basic + Dry

Cirkulácia pri vypnutej prevádzke alebo štarte wellness

V režime nečinnosti wellness a pri jeho zahrievaní vzduch pri bazéne pracuje v režime úplnej cirkulácie, pričom sa vzduch vedie cez cirkulačnú klapku. Vzduch sa ohrieva pomocou ohrievača na nastaviteľnú hodnotu.

Letné chladenie

V tomto režime pracuje vzduchotechnická jednotka so 100 % vonkajšieho vzduchu, ktorý sa ochladzuje a odvlhčuje reverzibilným chladiacim okruhom. Vzniknuté teplo sa odvádza cez ďalší kondenzačný výmenník v prúde odvádzaného vzduchu.

Opláštenie

Plášť jednotky je vyhotovený na báze konštrukcie ZHK s certifikátom Eurovent. Samonosné modulárne panely; vnútorné a vonkajšie steny úplne hladké. Konštrukcia vnútorného a vonkajšieho plášťa predstavuje dvojplášťový panel s hrúbkou 50 mm. Izolácia je upevnená medzi plášťami panelu a slúži pre maximálnu akustickú a tepelnú izoláciu.

Certifikované údaje plášťa AHU zodpovedajú norme EN 1886 (MB INOVA

Tesnosť opláštenia pri – 400 Pa: L1
Tesnosť opláštenia pri + 400 Pa: L1
Faktor prestupu tepla: T2
Faktor tepelných mostov: TB2

Panel

Vnútorná vrstva: 1,0 mm pozinkovaný plech s povrchovou úpravou proti korózii. Vonkajší plášť: A47SME pre dodatočnú ochranu proti korózii a vzhľad. Hrúbka povrchovej úpravy je približne 130 µm. Vodiace lišty z ocele s práškovou povrchovou úpravou. Servisné dvere v rovnakej hrúbke a vyhotovení ako panel, nastaviteľné pánty a rám dverí z hliníka, špeciálne gumové tesnenie so zváranými rohmi, s bezpečnostnými kľučkami.

Klapky

Klapka na horizontálnu alebo vertikálnu montáž s aerodynamickými lamelami z hliníka s gumovým tesnením. Rám s prírubou z pozinkovaného plechu. Osadenie lamiel a prevodových mechanizmov je z plastu PP/PPS, ktorý je odolný voči korózii a teplote. Ovládanie klapiek servo pohonom.

Ventilátory

Obežné koleso optimalizované na prevádzku bez plášťovania. Lopatky sú navrhnuté tak, aby sa dosiahla vysoká účinnosť spojená s nízkou hladinou hluku. Povrch je upravený práškovou farbou. Priamo poháňané radiálne ventilátory bez akýchkoľvek energetických strát a bez údržby. Motory sú skonštruované v súlade s normou EN 55011 proti emisiám rádiových frekvencií.

Vzduchové filtre

Panelové vzduchové filtre pre privádzaný aj odvádzaný vzduch.

Doskový výmenník tepla

Dvojitý doskový výmenník tepla navrhnutý ako krížový výmenník tepla vyrobený z hliníka, pričom lamely sú samostatne tvarované a navzájom krížovo prepojené, čím sa vytvára vzduchotesné tesnenie. Podlaha je vyhotovená vo forme kondenzačnej vaničky potiahnutej PVC. Komora obsahuje kontrolné priehľadítko na prípadnú kontrolu a údržbu.

Chladenie

Tepelné čerpadlo so špirálovým kompresorom (voliteľný digitálny špirálový kompresor), vzduchom chladeným kondenzátorom, priamym výparníkom s hliníkovými lamelami. Chladiaci systém používa chladivo R407C alebo R410A. Systém obsahuje; kompresor, filter dehydrátor, priezor, termostatický expanzný ventil a regulátor chladiva. Na zastavenie vibrácií spôsobených prenosom sa používa antivibračná montáž a flexibilné potrubie pre chladivo.

Vykurovanie

Teplovodný ohrievač z medených rúrok a hliníkových lamiel, oceľové hlavice a prípojky potrubia na strane obsluhy. Trojcestný ventil sa namontuje až na mieste prevádzky.

Ovládacie funkcie

 • Výber optimálneho prevádzkového režimu na základe energetických faktorov
 • Regulácia teploty a vlhkosti pre bazény a SPA
 • Automatické primiešavanie čerstvého vzduchu
 • Regulácia tlaku výparníka a kondenzátora
 • Časovač dní a týždňov s programom výnimiek
 • Externé kontakty pre vykurovacie a chladiace výmenníky
 • Kontrola filtrov
 • Napájanie a ovládanie čerpadla primárnej vykurovacej vody a zmiešavacieho ventilu
 • Letná kompenzácia
 • Vizualizácia porúch

Ovládacie komponenty

Kompletné automatické voľne programovateľné riadenie DDC s externým displejom na celkové riadenie a monitorovanie všetkých prevádzkových podmienok a komponentov. Všetky komponenty, ktoré sú potrebné na riadenie a ochranu, sú nainštalované v ovládacom paneli: hlavný vypínač, ističe, spínače preťaženia motora, a všetky svorky pre hlavné napájanie a externé komponenty. Všetky funkcie a prevádzkové režimy sú viditeľné a voliteľné pomocou displeja. K dispozícii sú rôzne stratégie riadenia prietoku vzduchu, teploty, vlhkosti a kvality vzduchu.

Riadenie

Riadiaci systém Siemens Climatix je špeciálne vyvinutý pre oblasť vzduchotechniky a klimatizácie. Umožňuje úplne samostatnú prevádzku alebo diaľkové ovládanie prostredníctvom rôznych komunikačných protokolov na integráciu do systémov riadenia budov. Softvér Euroclima ETAmatic je dokonale prispôsobený potrebám každej vzduchotechnickej jednotky. Na ovládanie nie sú potrebné znalosti programovania ani počítač. Všetky funkcie sa nahrajú pomocou štandardnej SD-karty, obsahujúcej softvér. Všetky potrebné voliteľné prvky a funkcie sú už zahrnuté v tomto softvérovom balíku. Počas predbežného uvedenia do prevádzky vo výrobnom závode sa prispôsobí konfigurácia každej vzduchotechnickej jednotky. Používateľské rozhranie – externý displej, ktorým môžete ovládať každý proces.

Výber a popis

Pri výbere rozvádzača musia byť najskôr známe údaje o všetkých elektrických dátach (kW, V, A), ako aj konštrukcia jednotky a rozhrania s nadradenými systémami a komponentmi. Rozvádzače sú určené na napájanie 3/N/PE 400 V/50 Hz. Elektrická skriňa z oceľového plechu, určená na montáž na stenu, VZT jednotku alebo dodávaná voľne, stupeň krytia IP 55, označenie predných panelov štítkami sublimačnej tlače, označenie všetkých zabudovaných komponentov, kompletná vnútorná kabeláž, vedenie káblov chráničkách, svorkovnice odolné voči poruchovému prúdu podľa DIN 53480, káblový vstup zdola s priechodkami, termostat a ventilátor na odvod tepla, spolu s osvedčením o skúške a schémou zapojenia.

Aplikácia

Regulácia, ktorú špeciálne navrhli inžinieri spoločnosti Euroclima, v kombinácii s voľne programovateľným ovládaním Climatix, umožňuje optimálne upraviť konfiguráciu vzduchotechnickej jednotky. Aplikácia sa nahrá do riadiacej jednotky prostredníctvom SD karty a všetky parametre a hodnoty sa môžu nahrať späť na SD kartu pre neskoršiu rekonfiguráciu. Takže rýchla a jednoduchá adaptácia softvéru je možná bez akéhokoľvek počítača a znalostí programovania.

 

 • 3 úrovne hesiel pre používateľa, technika a uvedenie do prevádzky; notifikácia
 • Všetky nastavenia/parametre možno meniť prostredníctvom displeja
 • Vstupy/výstupy sa dajú manuálne prepínať na testovanie

Plánovač pre všetky dni v týždni. Až šesť spínacích cyklov za deň. Funkcia pre výnimočné dni, časy zapnutia/vypnutia podľa integrovaného kalendára, špeciálne časy pre udalosti.

Doplnková výbava ETA POOL SPA & OLYMPIC

 • 3-cestný ventil s elektrickým servomotorom pre ohrievací výmenník
 • Externá klapka: ovládanie a prívod
 • Pružná manžeta pre prívodný, odvádzaný, čerstvý a odpadový vzduch
 • Regulácia prietoku vzduchu pomocou tlaku v potrubí
 • Nástenný ovládač VZT
 • Komunikačné moduly pre BMS: Modbus RTU, BAC Net IP, BAC Net MS/TP, LON a bezpotenciálové kontakty
 • Uvedenie do prevádzky s prevzatím VZT
 • Údržba: Ročný servis VZT podľa návodu na obsluhu
 • Digitálny špirálový kompresor

Voliteľné vybavenie ETA POOL OLYMPIC

Kondenzátor bazénovej vody: na predohrev vody v bazéne s prídavným doskovým výmenníkom tepla

Kondenzátor sanitárnej vody: pozri kondenzátor bazénovej vody

Snímač vibrácií: kontrola bezchybnej prevádzky ventilátora

Snímač filtra: zníženie tlaku v každom prevádzkovom režime zobraziteľné na displeji

Elektrický ohrievač ako predohrev