Skip to main content

REALIZÁCIA

V tejto časti sa pozrieme na proces realizácie diela vzduchotechniky, ktorý je kritický pri vytváraní komfortných a zdravých interiérov, a to či už ide o kancelárske budovy alebo priemyselné závody. Realizácia projektu má potenciál výrazne ovplyvniť plánovaný komfort a efektívnosť systému. V našej praxi sa zameriavame výhradne na realizáciu vlastných projektov, ktoré dodržíme od A – Z. To, čo v navrhneme v koncepte, implementujeme do projektu, a následne zrealizujeme bez akýchkoľvek zmien v dodávke zariadení či komponentov. Nemusíte sa teda báť, že kvalita, ktorú deklarujeme pri návrhu, nebude zaručená po zrealizovaní diela. Po samotnej inštalácii vykonáme funkčné skúšky zariadení, reguláciu systému, a uvedieme zariadenia do prevádzky. Následne riadne a odborne zaškolíme obsluhu, a Vy si môžete užívať dokonalé pohodlie a komfort Vášho interiéru.

Realizácia vzduchotechniky je komplexný proces, ktorý zahŕňa viacero krokov a dožaduje sa dôkladnej prípravy. Samotnú realizáciu diela zastrešuje projektový manažér, a každú montážnu skupinu vedie vedúci realizácie, alebo inak, šéf-montér. Pred samotným nástupom na stavbu je dôležité poznať stavbu, jej úskalia, a sledovať priebeh prác všetkých profesií. Pre každý projekt vypracovávame aj interný bezpečný pracovný postup, ktorý je v súlade s predpismi BOZP, aby naši kolegovia presne vedeli, ako pri práci postupovať.

Bezpečnosť na pracovisku je základom pre kvalitne zrealizované dielo.