Skip to main content

Voľne konfigurovateľné zostavné jednotky

ZHK INOVA + KONAIR

s kondenzačnou jednotkou

Nie je potrebné žiadne ďalšie CU potrubie Autonómne riešenie plug & play si nevyžaduje zdĺhavú inštaláciu na mieste a celá jednotka je dodaná od jedného dodávateľa. Kombinácia jednotky ZHK INOVA vzduchotechnickej jednotky a kondenzačnej jednotky bola špeciálne navrhnutá na jednoduché a rýchle uvedenie do prevádzky. Pre vykurovanie a chladenie nie je potrebné inštalovať k jednotke žiadne ďalšie vodovodné potrubia.

Navrhnuté, vypočítané a zmontované priamo vo výrobe

Navrhnuté, vypočítané a zmontované priamo vo výrobe

Ušetríte čas
Pre inštalačného technika a koncového používateľa je k dispozícii len jedna kontaktná osoba, ktorá je zodpovedná za fungovanie systému. Zákazník si môže byť istý dokonalou funkčnosťou jednotlivých komponentov. Všetky použité komponenty boli viackrát testované a v rámci systému navzájom harmonizujú. Tým sa znižuje neefektívnosť rozhraní a skracuje sa čas potrebný na inštaláciu a uvedenie do prevádzky.

Štandardne sú kondenzačné jednotky montované na vlastnej konzole priamo na VZT zariadení, ale je možné ich inštalovať aj na rozšírený základový rám.

Konfigurácia pre daný projekt

VZT jednotka je rozšírená o vysokokvalitnú riadiacu technológiu a rôzne ďalšie komponenty, ako sú výmenníky, kondenzačná jednotka atď., a je vyrobená podľa špecifických požiadaviek projektu. Všetky poznatky pochádzajú z odborných oddelení spoločnosti Euroclima a sú navzájom optimálne skombinované. Naším štandardom je najvyššia energetická účinnosť. Vzduchotechnická jednotka môže navyše pracovať so 100 %-ným podielom čerstvého vzduchu.

Séria ZHK INOVA + KONAIR je modulárna panelová konštrukcia s integrovaným základovým rámom z pozinkovaného oceľového plechu a hliníkových profilov. Konštrukcia pozostáva z dvojplášťového panelu s hrúbkou 50 mm, ktorý sa skladá z vnútorného krytu a odnímateľného vonkajšieho krytu, ktoré sú tepelne oddelené zásuvnými profilmi z PVC. Na izoláciu zariadenia sa používa nehorľavá minerálna vlna (trieda požiarnej ochrany 0 podľa ISO II 82.2 a A1 podľa DIN 4102), ktorá je ideálna na zvukovú a tepelnú izoláciu. Voliteľne sú k dispozícii rôzne druhy izolácie s hustotou do 150 kg/m³. Euroclima používa na výrobu panelov plechy s hrúbkou do 1,5 mm. Môžu byť vyrobené z pozinkovaného plechu, plechu s epoxidovým povrchom, nehrdzavejúcej ocele 304 a nehrdzavejúcej ocele 316 alebo z hliníka, aby sa dali použiť v najrôznejších aplikáciách.

Systémové riešenie od jedného dodávateľa

Využite naše know-how a dlhoročné skúsenosti vo všetkých aspektoch vzduchotechnických jednotiek. So systémom KonAir Monoblock si môžete nakonfigurovať systémové riešenie presne tak, ako to potrebujete pre Váš projekt. Ponúkame dodanie od jedného dodávateľa, kompletne „plug and play“ na priame pripojenie k vášmu potrubnému systému. Dodáme vzduchotechnickú jednotku s konfiguráciou a komponentmi podľa požiadaviek vášho projektu a následne túto na mieru upravenú VZT jednotku skombinujeme s našou kondenzačnou jednotkou.

Kúrenie a chladenie

Používame výhradne kondenzačné jednotky od celosvetovo známych a renomovaných výrobcov. Samotná kondenzačná jednotka môže byť navrhnutá ako Inverter a ako chladivo sa používa R32. Napájanie kondenzačnej jednotky je zabezpečené zo VZT jednotky a regulácia je dokonale koordinovaná (VZT jednotka a kondenzačná jednotka). Výkony kondenzačných jednotiek sú prispôsobené Vašim požiadavkám.