Skip to main content

INTEGROVANÝ CHLADIACI OKRUH DX

Vzduchotechnické jednotky značky Euroclima sú k dispozícii so zabudovaným tepelným čerpadlom. Chladiace systémy je možné prispôsobiť pomocou optimalizovaných komponentov tak, aby dosiahli najvyššie možné hodnoty EER a COP pre špecifické potreby. Integrované kondenzátory sú inštalované v prúde odvádzaného vzduchu (v režime chladenia), ktoré poskytujú veľmi vysokú účinnosť a minimalizujú pôdorys, pretože externá kondenzačná jednotka už nie je potrebná. Vysokokvalitné špirálové kompresory na izolátoroch robia systémy vysoko spoľahlivými s potrebou minimálnej údržby.

Ochranné zariadenia, ako sú nízkotlakové a vysokotlakové spínače, filterdehydrátory a expanzné nádoby, zaručujú bezpečnú a dlhotrvajúcu prevádzku. Kompletné systémy sú riadené špeciálnymi regulátormi chladenia a termostatickými expanznými ventilmi.

Zariadenia s integrovaným chladiacim okruhom sú automaticky dodávane s našim systémom MaR, ktorý zaručuje správnu a bezproblémovú prevádzku celého systému.

Tento kompresný chladiaci systém od spoločnosti Euroclima sa predáva ako kompletný, s potrebnými komponentami a zodpovedajúcimi ovládacími prvkami.

U menších jednotiek, ktoré sú konštruované ako monoblok, je chladiaci okruh úplne prázdny, podrobí sa tlakovej skúške, a následne sa naplní chladivom. V prípade zostavných jednotiek dodávaných v rozloženom stave sa to musí vykonať na mieste inštalácie. Aby sme zákazníkom poskytli bezproblémové služby, naša spoločnosť má servisný tím chladiarenských technikov, ktorí majú všetky potrebné osvedčenia a školenia na to, aby splnili zákonné požiadavky na prevádzku kompresných chladiacich systémov.

Navrhnuté, vypočítané a zmontované priamo vo výrobnom závode Inteligentné ovládanie
Jednoduchá a rýchla inštalácia
Priateľské k životnému prostrediu

Všetko od jedného dodávateľa

Možné chladiace výkony výparníka [kW]

5,2 [kW] do 93,1 [kW] s 1 kompresorom
10,4 [kW] do 186,2 [kW] s 2 kompresormi
15,6 [kW] do 279,3 [kW] s 3 kompresormi

Vyššie chladiace výkony na požiadanie Chladivo R407C alebo R410A

Možnosť modulácie chladiacich výkonov pomocou digitálneho scroll kompresora alebo invertérom

Výhody

Všetko od jedného dodávateľa
Žiadna dodatočná organizácia na mieste montáže
Všetky funkcie možno ovládať priamo na jednotke bez použitia
Úplná integrácia do systému riadenia budovy
Úplný prístup z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet (voliteľné)
Nie sú potrebné žiadne znalosti programovania, pretože všetky nastavenia možno konfigurovať prostredníctvom používateľského rozhrania priamo z displeja Priamy a jednoduchý výber voliteľných prvkov a funkcií v programe AirCalc

Úplná integrácia do systému AirCalc

AirCalc poskytuje ľahké a jednoduché používateľské rozhranie, v ktorom je možné pomocou niekoľkých kliknutí vytvoriť individuálne riešenia podľa potrieb Všetky vaše informácie a konfigurácie sa ukladajú do systému dát projektu. Takže je možné projekt neskôr ľahko prepracovať alebo ho poslať späť k nám Všetky dokumenty sa dajú rýchlo a jednoducho vytvoriť a pripraviť na tlač
Rýchly a priamy prehľad vybraného riešenia

Podrobné a úplné znenie dokumentov
Podrobný zoznam dielov všetkých použitých komponentov Jasná a prehľadná štruktúra cien

Čisté priestory

Školy či divadlá nie sú jediným miestom využitia týchto zariadení. Vďaka ich prevedeniu a vysokoúčinnej filtrácii sú tieto jednotky ideálne na použitie v čistých priestoroch. Zabezpečia dostatočnú výmenu vzduchu tam, kde už nie je možné dodatočne inštalovať potrubné rozvody.

Zahrnuté služby

Návrh a plánovanie individuálneho riešenia pre vašu vzduchotechnickú jednotku
Všetky komponenty a softvér, ktoré sú potrebné na prevádzku a ktoré ste si vybrali Kompletne zapojená a funkčne otestovaný rozvádzač, namontovaný so všetkými modulmi Senzory, frekvenčné meniče, pohony a všetky moduly sú namontované
Pokiaľ je to možné, predpripravené elektrické zapojenie, voliteľná verzia plug and play Skúšobná prevádzka celého systému vo výrobnom závode, aby sa predišlo zbytočným problémom na mieste montáže (v prípade monoblokových jednotiek)
Tlaková skúška DX okruhu
K dispozícii sú voliteľné rýchlospojky

Komponenty DX okruhu

Kompresor série Copeland ZR/ZP

ZR22/ZP24 až ZR380/ZP385 Chladiaci výkon od 5,2 kW do 93,1 kW Jednoduchý okruh
Paralelný okruh
Okruh tepelného čerpadla
33/33/33 % atď.
380-420 V, 3-fázový, 50/60 Hz

Ohrievač olejovej vane Copeland serie ZR/ZP

Zahrievanie oleja v olejovej vani na pracovnú teplotu, aby sa 230V L1/N, výkon zabránilo poškodeniu kompresora zodpovedá tepelnému objemu

Filter Dehydrátor Danfoss DML

Pevná vložka zo 100 % 3-Å molekulového sita
Trvalo chráni okruh pred škodlivými chemickými reakciami v chladiacom systéme 5-krát vyšší výkon adsorpcie vody ako tradičné filter dehydrátory s aktívnym oxidom hlinitým, a to pri vysokej aj nízkej vlhkosti
Nedegraduje olejové prísady

Priezorník Danfoss DML

Pre chladivá HFC
Indikuje obsah vody v chladiacom systéme
Indikuje nedostatočné podchladenie
Indikuje nedostatok chladiva
Pripojenie pomocou kalíškových spojov, spájkovania

Solenoid – ventil Danfoss série EVR

Kompletný program ventilov a cievok použiteľnýc re všetky aplikácie
Normálne otvorený alebo uzavretý
Predĺžené medené vývody na zjednodušené spájkovanie
Široká škála typov a veľkostí pripojenia

Vysoká spoľahlivosť a odolnosť s maximálnou vnútornou a vonkajšou tesnosťou

Cievka Danfoss BE 230CS pre elektromagnetický ventil

Zhoda s normou VDE 0580
Príkon, zapnutý striedavý prúd: 44 VA
Príkon, udržiavanie striedavého prúdu: 21 VA / 10 W; jednosmerný prúd: 18 W Izolačná trieda vinutia H podľa IEC 85
Trieda ochrany podľa IEC 529 IP 67
Teplota okolia max. + 50 / + 80 °C
Prevádzkový cyklus 100 %

Expanzný ventil Danfoss TEZ

Termostatický prvok TEZ Danfoss
Kalíškové spoje, externá kompenzácia tlaku (1/4″ pripojenie)
Teplotný rozsah – 40 °C až + 10° C
Kapilára 3,0 m

Nízkotlakový spínač Danfoss – Pressostat

Široký rozsah použitia s veľkým regulačným rozsahom a malými rozdielmi Jednoduché používanie vďaka kompaktnému dizajnu a veľkým a dobre viditeľným stupniciam
Obzvlášť odolný voči vibráciám a nárazom

Snímač nízkeho tlaku CAREL

Snímacie prvky so silným primárnym nábojom
Výstupný signál na presnú reguláciu prehriatia
Plne hermeticky uzavretý
Výstupný signál 4 až 20 mA
Odolný voči vibráciám
Trieda ochrany IP55 (alebo IP67)

Snímač nízkeho tlaku CAREL

Snímacie prvky so silným primárnym nábojom
Výstupný signál na presnú reguláciu prehriatia
Plne hermeticky uzavretý
Výstupný signál 4 až 20 mA
Odolný voči vibráciám
Trieda ochrany IP55 (alebo IP67)

Zberač chladiva Frigomec FSR

Vyrovnávacia nádrž
Pmax 33/45 bar
Skupina kvapalín 2
Kategória II alebo III

Snímač vysokého tlaku CAREL

Snímacie články so silným primárnym nábojom
Plne hermeticky uzavretý
Výstupný signál 4 až 20 mA
Odolný voči vibráciám
Trieda ochrany IP55 (alebo IP67)

Integrovaný DX okruh

1 Zberač chladiva
2 Filter dehydrátor
3 Sklenený priezor
4 Magnetický ventil a cievka
5 Expanzný ventil
6 Výparník
7 Snímač nízkeho tlaku
8 Nízkotlakový spínač
9 Špirálový kompresor
10 Ohrievač olejovej vane
11 Snímač vysokého tlaku
12 Vysokotlakový spínač
13 Kondenzátor
14 Akumulátor
15 4-cestný ventil
16 Spätný ventil
17 Olejové vyrovnávacie potrubie vrátane priehľadítka

Dx okruh kompresor 1, kompresor 2, kompresor 3 – on/off 100 %, 50 % – 50 %, 30 % – 70 %, 33 % – 33% – 33 %
Režim tepelného čerpadla -> 4cest.ventil – 2 výmenníky tepla / 3 výmenníky tepla, 2 oddelené dx okruhy -> redundancia
Mechanické/elektrické vstrekovacie ventily
Vysokotlakový spínač, nízkotlakový spínač

Uvedenie do prevádzky a údržba

Pre každý kompresný chladiaci systém sa dodáva revízna a technická kniha s vyhláseniami výrobcu v súlade s platnými zákonmi, predpismi a príslušnými normami. V tejto knihe sa musia uviesť povinné intervaly údržby a servisu a v prípade potreby sa musia poskytnúť úradom. Naša spoločnosť ponúka na tento účel zmluvy o údržbe a servise prispôsobené vášmu vzduchotechnickému systému, a zároveň sme pripravený uviesť Vám Vaše zariadenie do prevádzky.

Z dôvodu smernice EÚ EC 517/2014 sa od prevádzkovateľov systémov DX vyžaduje, aby pravidelne (v závislosti od GWP ton) kontrolovali tesnosť okruhu DX a zaznamenávali ju do prevádzkového denníka DX.

Overte si, či je potrebné zaregistrovať konkrétny chladiaci systém na príslušnom úrade.

Uvedenie do prevádzky a údržbu, ako aj skúšku tesnosti kompresného chladiaceho systému musí vykonávať výlučne certifikovaný chladiarenský mechanik.

S jednotkami s integrovaným chladením Vám Euroclima automaticky zasiela aj prevádzkový denník, kde môžete viesť záznamy o Vašom chladiacom okruhu.