Skip to main content

KONCEPČNÝ NÁVRH A CENOTVORBA

Počas rokov nášho pôsobenia v tejto oblasti sme si uvedomili jednu zásadnú vec – pre investora je často veľmi ťažké rozhodnúť sa nechať si vyprojektovať HVAC riešenie pre plánovanú výstavbu či rekonštrukciu budovy, pretože vopred netuší, čo mu daný projekt prinesie, a či splní jeho očakávania ohľadne komfortu, investičných nákladov, no najmä nákladov na prevádzku. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli zásadne zmeniť pohľad na konzervatívny prístup pri ponúkaní služieb v oblasti dodávky riešení na mieru. Čo to znamená? Jednoducho to, že Vám cenovú ponuku odovzdáme až potom, čo vypracujeme podrobný koncept riešenia.

Ten bude obsahovať kompletné energetické prepočty, aby ste mali jasnú predstavu o tom, ako sa Vaša investícia bude správať v prevádzke.

Našou misiou je poskytovať výnimočné riešenia v oblasti HVAC, ktoré zlepšujú životné prostredie a komfort v budovách. Chceme byť Vašimi partnermi pri dosahovaní cieľov týkajúcich sa kvality vzduchu, efektívnosti a udržateľnosti. Sme oddaní neustálemu zdokonaľovaniu a inováciám, aby sme sa stali lídrami v oblasti kvality služieb v HVAC. Našou snahou je vytvárať dlhodobé vzťahy založené na dôvere, integrite a spokojnosti.

Tvorba konceptov HVAC je proces navrhovania a plánovania systémov klimatizácie, vetrania a vykurovania v budovách. Tento proces zahŕňa niekoľko kľúčových krokov, a my k nim pristupujeme veľmi obozretne:

Zozbieranie informácií

Tvorba konceptov HVAC začína zozbieraním informácií o danom projekte. Tieto informácie zahŕňajú veľkosť budovy, jej účel, požiadavky na teplotu, vlhkosť a pod. My sa zameriavame najmä na energetické požiadavky, normy a predpisy, a ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú návrh efektívneho systému.

Optimalizácia nákladov

Pri tvorbe konceptu vždy zvažujeme všetky možnosti, aby sme dosiahli optima- lizáciu nákladov a zabezpečili efektívnosť v rámci rozpočtu projektu.

Analýza požiadaviek

Na základe zozbieraných informácií vykonáme analýzu požiadaviek. To zahŕňa určenie optimálnych teplotných podmienok, kvality vzduchu a energetických cieľov pre budovu.

Dokumentácia a prezentácia

Výsledok konceptu Vám vždy osobne odprezentujeme. Je pre nás nesmierne dôležité, aby ste pochopili náš návrh, a chceme si byť istí, že nám veríte.

Presnosť a dôkladnosť

Tvorba konceptu HVAC vyžaduje dôkladnosť a presnosť, pretože chyby v návrhu môžu mať vážne následky na prevádzku a efektívnosť systému.

Inovácie

Sledujeme najnovšie trendy a technologické inovácie v tejto oblasti. Aktívne hľadáme nové spôsoby, ako zlepšiť energetickú efektívnosť a komfort.

Odbornosť

Sme oddaní dosiahnutiu najvyššej úrovne odbornej znalosti a kompetencií. Naši zamestnanci sú špičkoví odborníci v odvetví, a neustále sa snažíme o ďalšie napredovanie. Jedine tak sme schopní ponúkať Vám tie najlepšie koncepty.

Dôvera a Integrita

Dôvera je základom našich dlhodobých vzťahov s klientmi. Vždy konáme s integ- ritou a dodržiavame najvyššie etické zásady.

Kvalita

Staviame na kvalitu vo všetkom, čo robíme. Naše riešenia sú presné, spoľahlivé a dlhodobo udržateľné.

Udržateľnosť

Veríme v ochranu životného prostredia. Naše riešenia sú navrhnuté s ohľadom na minimalizáciu vplyvu na životné prostredie a na zlepšenie energetického výkonu budov.