Skip to main content

Kompaktné rekuperačné jednotky s horizontálnym napájaním

ZHK NANO

Predkonfigurované jednotky ZHK NANO pre horizontálne napájanie boli navrhnuté tak, aby do budovy privádzali čerstvý vzduch čo najhospodárnejším spôsobom. Všetky vybrané komponenty sú optimalizované podľa súčasných štandardov tak, aby mali čo najlepšie rozmery. ZHK NANO je najlepšou voľbou na poskytovanie vysokého komfortu pre širokú škálu

aplikácií pre budovy, ako sú kancelárie,

školy, hotely, letiská, obchodné centrá, fitness centrá atď. ZHK NANO je kompaktná jednotka dostupná

v 4 veľkostiach, do výkonu 8800 m3/h. Výkony jednotky a mechanické vlastnosti plášťa boli testované v externom laboratóriu podľa noriem EN 13053 a EN 1886 a sú certifikované

programom EUROVENT.

Štandardizovaný dizajn, ale o konfigurácii rozhodujete Vy!

V prevedení s MaR majú naše zariadenia automaticky možnosť vzdialeného prístupu, čo umožňuje jednotky na diaľku nie len skontrolovať, ale aj parametrizovať. Aj k týmto kompaktným zariadeniam je možné dodať kondenzačné jednotky.

Základné vlastnosti

Optimalizovaný pôdorys
Hrúbka opláštenia 50 mm (T2/TB2)
Vnútorný povrch z pozinkovanej ocele
Vonkajšie biele panely potiahnuté PVC pre najlepšiu antikoróznu ochranu Ekologická a protipožiarna izolácia
Hladké vnútorné steny, ľahké čistenie
80 mm základový rám
Plug & Play
Integrovaná regulácia (Modbus IP)

Voliteľné príslušenstvo

Exteriérové prevedenie Vodný chladič
Priamy výparník
3-cestný ventil + servo pohon Cirkulačná klapka

Elektrický ohrievač
Pružné alebo zvukové manžety
Výškovo nastaviteľné podporné nožičky (40 – Možnosť výberu servisnej strany
Regulačné klapky C2
Digitálny displej
Kondenzačná jednotka

Hlavné komponenty

Vysokoúčinné EC ventilátory
Rotačné rekuperátory alebo protiprúdové doskové rekuperátory s obtokovou klapkou
Dlhé vreckové filtre zo sklenených vlákien M5 (odvod) a F7 (prívod) s rýchloupínacím systémom Integrovaný vodný ohrievač
Konštrukcia podľa VDI 6022

Technické údaje

Plášť

Plášť jednotky je vyhotovený na základe dizajnu ZHK jednotiek s certifikátom Eurovent. Samonosné modulárne panely so sekciami pozdĺž horných strán; vnútorné a vonkajšie steny úplne hladké. Konštrukcia vnútorného a vonkajšieho plášťa predstavuje dvojplášťový panel s hrúbkou 50 mm. Medzi plášťami panelov je upevnená izolácia pre maximálnu akustickú a tepelnú izoláciu.

Plášť VZT spĺňa normu EN 1886 s týmito parametrami:

Mechanická stabilita: trieda D1 (M)
Tesnosť pri – 400 Pa: trieda L1 (M)
Tesnosť pri + 400 Pa: trieda L1 (M)
Faktor prestupu tepla: trieda T2
Faktor tepelných mostov: trieda TB2

Panel

Vnútorný povrch: 1,0 mm pozinkovaný plech. Vonkajší povrch: pozinkovaný plech s povrchovou úpravou z PVC, dodatočná PVC vrstva je optimálnou ochranou proti korózii a súčasne optickým dizajnovým prvkom. Hrúbka povrchovej úpravy je približne 130 μm. Vodiace lišty z ocele. Servisné dvere v rovnakej hrúbke a vyhotovení ako panel, nastaviteľné pánty, rám dverí z hliníka, špeciálne tesnenie so zváranými rohmi.

Všeobecné informácie k MaR

Voľne programovateľný regulátor DDC určený na prevádzku v autonómnom režime alebo v rámci systému riadenia budov. Konfigurácia prebieha pomocou integrovaného 8-riadkového displeja a otočného tlačidla. Softvér sa načíta pomocou spoločnej SD karty. Všetky parametre a hodnoty sú nastavené z výroby. Zákazník môže softvér kedykoľvek zmeniť a všetky parametre sa uložia na SD kartu na neskoršie prekonfigurovanie. Takto je možné jednoduché prispôsobenie softvéru bez nutnosti použitia počítača.

Preddefinované režimy

Vypnuté (pohotovostný režim)
Režim Freecooling
Režim ECO (50 % nominálneho výkonu) Komfortný režim (100 % nominálneho výkonu)

Časovač pre všetky dni v týždni, až 6 spínacích cyklov za deň. Režim pre špeciálne dni, zapnutie/vypnutie podľa integrovaného kalendára, špeciálny režim pre udalosti. Hlavný vypínač, napájací zdroj 230 V AC / 24 V DC s primárnym a sekundárnym ističom, istič pre ovládacie komponenty, serv pohony, snímače, potrebné svorkovnice. Výstražná LED dióda, protipožiarny kontakt.

Komponenty

Snímač teploty čerstvého vzduchu
Snímač teploty privádzaného a odvádzaného vzduchu Protimrazový snímač
Komunikačné moduly Modbus IP (zahrnuté v MaR) Digitálny displej
Detektor dymu
Prístup na diaľku k systému Climatix IC Cloud Univerzálne hardvérové kontakty

ZHK NANO a Kondenzačka

Ponúkame aj kombináciu jednotiek – ZHK NANO + kondenzačná jednotka

Kombinácia vzduchotechnickej jednotky ZHK Nano a kondenzačnej jednotky bola špeciálne navrhnutá na rýchlu a jednoduchú inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Autonómne riešenie typu plug & play si nevyžaduje dlhotrvajúcu montáž na mieste. Systém možno nazvať aj nezávislým, pretože na vykurovanie a chladenie nie je potrebné inštalovať žiadne vodovodné potrubie. Pre zákazníka tak existuje len jedna kontaktná osoba, ktorá je za príslušnú funkciu jednotky zodpovedná. Kombinácia jednotlivých komponentov bola testovaná a dokonale spolu harmonizuje ako jeden systém. Toto riešenie možno použiť aj na prevádzku so 100% čerstvého vzduchu a zabudovaný rotačný alebo doskový rekuperátor sľubujú vysokú rekuperáciu tepla.

PARAMETRE MJ RADA RADA RADA RADA RADA RADA RADA RADA
45 PH 45 HW 55 PH 55 HW 65 PH 65 HW 80 PH 80 HW
DĹŽKA L* mm 2 905 2 447,5 3 057,5 2 447,5 3 667,5 2 752,5 3 667,5 3 057,5
ŠÍRKA L* mm 1 525 1 525 1 200/td> 1 200 1 400 1 400 1 700 1 700
VÝŠKA H* mm 1 496 1 496 1 280 1 280 1 480 1 480 1 780 1 780
VÁHA* kg 671 608 679 654 883 842 1 065 1 028
NOM. VÝKON KOND. JEDNOTKY, CHL kW 11,5 11,5 14 14 22,4 22,4 28 28
NOM. VÝKON KOND. JEDNOTKY, VYK kW 15 15 16 16 25 25 31,5 31,5
MAX. PRÚD A 25 25 10 10 20 20 20 20
MENOVITÉ NAPÄTIE KOND. JEDNOTKY V 230 V/ 50 HZ 230 V/ 50 HZ 3X400 V/ 50 HZ 3X400 V/ 50 HZ 3X400 V/ 50 HZ 3X400 V/ 50 HZ 3X400 V/ 50 HZ 3X400 V/ 50 HZ

PH – doskový rekuperátor

HW – rotačný rekuperátor

ZHK NANO PH s doskovým rekuperátorom

PARAMETRE MJ RADA RADA RADA RADA
45 55 65 80
DĹŽKA L* mm 2 288 2 440 3 050 3 050
ŠÍRKA L* mm 1 000 1 200 1 400 1 700
VÝŠKA H* mm 1 080 1 280 1 480 1 780
VÁHA* kg 373 472 653 795
MAX. VÝKON PRÍVOD A ODVOD** m3/h 2 800 3 600 5 700 6 800
ÚČINNOSŤ REKUPERÁCIE*** % 91 90 90 87
MENOVITÝ VÝKON kW 2,1 3,6 5,0 6,9
MENOVITÉ NAPÄTIE V 3X400 V/ 50 HZ 3X400 V/ 50 HZ 3X400 V/ 50 HZ 3X400 V/ 50 HZ
TEPLOTA NASÁVANÉHO VZDUCHU, RH ̊C -15 °C/90 % -15 °C/90 % -15 °C/90 % -15 °C/90 %
TEPLOTA ODSÁVANÉHO VZDUCHU, RH ̊C 22 °C/50 % 22 °C/50 % 22 °C/50 % 22 °C/50 %
VÝKON OHRIEVAČA kW 6,8 10,1 15,3 20,7
TEPLOTA MÉDIA ̊C 70 / 50 70 / 50 70 / 50 70 / 50
TLAKOVÁ STRATA MÉDIA kPa 9,0 8,8 15,8 35,6

* rozmery strechy sa neberú do úvahy,

** bez chladiaceho a ohrievacieho registra,

*** na základe hodnôt z tejto tabuľky

PARAMETRE MJ MODELAVÁ RADA
45 55 65 80
Priamy výparník Výkon kW 19,9 29,7 44,6 61,04
Vyparovacia teplota ̊C 7 7 7 7
Veľkosť pripojenia VÝSTUP (mm) 22 28 35 35
VÝSTUP (mm) 28 35 42 54
VODNÝ CHLADIČ VÝKON kW 12,4 18,3 28,0 50,2
TEPLOTA MÉDIA ̊C 7 / 13 7 / 13 7 / 13 7 / 13
TLAKOVÁ STRATA MÉDIA kPa 13,1 16,4 24,0 42,3
ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VÝKON kW 9 14 22 28
MENOVITÉ NAPÄTIE V 400/3F/50 HZ 400/3F/50 HZ 400/3F/50 HZ 400/3F/50 HZ

Napájanie – ohrievač = 3/4″ (platí pre všetky veľkostné rady); chladič = 3/4″ (45, 55), 1″ (65), 1 1/2″ (80)

Rozsah prietoku vzduchu m3/hod

ZHK NANO s rotačným rekuperátorom

PARAMETRE MJ MODELOVÁ RADA
45 55 65 80
DĹŽKA L* mm 1 830 1 830 2 135 2 440
ŠÍRKA L* mm 1 000 1 200 1 400 1 700
VÝŠKA H* mm 1 080 1 280 1 480 1 780
VÁHA* kg 349 460 645 760
MAX. VÝKON PRÍVOD A ODVOD** m3/h 2 900 4 100 6 500 8 800
ÚČINNOSŤ REKUPERÁCIE*** % 80 81 80 81
MENOVITÝ VÝKON kW 2,1 3,6 5,0 6,9
MENOVITÉ NAPÄTIE V 3X400 V/ 50 HZ 3X400 V/ 50 HZ 3X400 V/ 50 HZ 3X400 V/ 50 HZ
TEPLOTA NASÁVANÉHO VZDUCHU, RH ̊C -15 °C/90 % -15 °C/90 % -15 °C/90 % -15 °C/90 %
TEPLOTA ODSÁVANÉHO VZDUCHU, RH ̊C 22 °C/50 % 22 °C/50 % 22 °C/50 % 22 °C/50 %
VÝKON OHRIEVAČA kW 6,8 10,1 15,3 20,7
TEPLOTA MÉDIA ̊C 70 / 50 70 / 50 70 / 50 70 / 50
TLAKOVÁ STRATA MÉDIA kPa 9,0 8,8 15,8 35,6

* rozmery strechy sa neberú do úvahy,

** bez chladiaceho a ohrievacieho registra,

*** na základe hodnôt z tejto tabuľky

PARAMETRE MJ MODELAVÁ RADA
45 55 65 80
Priamy výparník Výkon kW 19,9 29,7 44,6 61,04
Vyparovacia teplota ̊C 7 7 7 7
Veľkosť pripojenia VÝSTUP (mm) 22 28 35 35
VÝSTUP (mm) 28 35 42 54
VODNÝ CHLADIČ VÝKON kW 12,4 18,3 28,0 50,2
TEPLOTA MÉDIA ̊C 7 / 13 7 / 13 7 / 13 7 / 13
TLAKOVÁ STRATA MÉDIA kPa 13,1 16,4 24,0 42,3
ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VÝKON kW 9 14 22 28
MENOVITÉ NAPÄTIE V 400/3F/50 HZ 400/3F/50 HZ 400/3F/50 HZ 400/3F/50 HZ

Napájanie – ohrievač = 3/4″ (platí pre všetky veľkostné rady); chladič = 3/4″ (45, 55), 1″ (65), 1 1/2″ (80)

Rozsah prietoku vzduchu m3/hod