Skip to main content

Čisté priestory

Či už potrebujete čistý priestor v zmysle VDA 19 alebo ISO 14644, my sa postaráme o oba! Ale poďme postupne.

Tvorba konceptov, projekcia, ale aj samotná realizácia čistých priestorov sú našou najväčšou vášňou. Trúfame si na akákoľvek výzvu, no zároveň ku každému projektu pristupujeme s obrovskou pokorou. Pred každým projektom sa s Vami budeme rozprávať. Budeme sa snažiť pochopiť Vaše potreby, alebo potreby Vašej výroby či prevádzky, laboratória, operačnej sály

a pod.

Navrhneme Vám tie najlepšie riešenia. Koncept s konkrétnym návrhom a rozpočtom Vám pripravíme ešte pred samotným naprojektovaním, aby ste o tejto investícii mali čo najviac informácii nielen čo sa ceny týka, no najmä
o nákladoch na prevádzku. Celý čistý priestor Vám zrealizujeme od A do Z,
a to vrátane všetkých profesií HVAC, nevynímajúc validáciu priestoru. Veríme, že s našimi dlhoročnými skúsenosťami v projekcii aj realizácii čistých priestorov, sme pre Vás bezpečným partnerom. Aj keď VDA 19 z pohľadu veľkosti a množstva častíc dopravovaných do priestoru nie je tak prísna ako norma ISO 14644, má obrovské špecifiká, a na našom trhu ešte nie je veľmi známa.

Náš tím pravidelne podstupuje školenia pod vedením akreditovaných a certifikovaných organizácii, aby sme vedeli byť v otázke čistých priestorov skutočnými odborníkmi. Radi Vám na ceste za čistým priestorom pomôžeme.

Základnou funkciou čistého priestoru je zábrana proti znečisťujúcim vplyvom z neupravených priestorov a proti prirodzeným vplyvom okolitého prostredia. A aký je teda hlavný rozdiel medzi VDA 19 a ISO 14644?

VDA 19

vznikla na základe potreby výroby kvalitných komponentov v rámci automo- bilového priemyslu. Za jej vznikom stojí Zväz automobilového priemyslu (Verband der Automobilindustrie e. V), a týka sa rôznych aspektov riadenia kvality za účelom výroby komponentov bez poškodenia časticami, ktoré môžu pochádzať z okolia alebo aj samotného procesu výroby. Pre správny návrh čistého priestoru podľa VDA je nutné zadefinovať požiadavky na produkt a pochopiť proces výroby. Na základe toho sa určia požiadavky na výber skúšobnej metódy, kvalifikačné skúmanie, hodnota slepého pokusu, postup extrakcie, analytickej filtrácie a pod., Tie sa určujú a kontrolujú v zmysle požiadaviek na skúšanie technickej čistoty podľa VDA 19.1. To, ako samotnú čistotu zaručiť, rieši VDA 19.2 – technická čistota pri montáži. Podľa nej sa navrhuje samotná koncepcia čistej výroby, meranie vplyvov na čistotu, navrhuje a sleduje sa okolité prostredie, zdroje znečistenia, tok materiálu, pohyb ľudí a pod. Z hľadiska vzduchotechniky teda uchopíme požiadavku na technickú čistotu pri montáži podľa zadefinovaných požiadaviek na kritické častice, a navrhneme najefektívnejší spôsob ako zabezpečiť potrebnú triedu čistoty.

ISO 14644

na druhej strane, prísne kontroluje množstvo častíc vo vzduchu, a to bez ohľadu na to, či si to vyžaduje produkt, proces, alebo ľudia. Voči VDA 19 je táto norma priam nekompromisná. Sleduje oveľa menšie častice vo vzduchu, a bez riadnej disciplíny všetkých pracovníkov, správnej výmeny vzduchu a potrebnej filtrácie, nie je možné jednotlivé triedy čistoty dosiahnuť. Návrh čistých priestorov podľa tejto normy sa aplikuje najmä v zdravotníctve, potravinovom priemysle, chemickom či kozmetickom priemysle, farmácii, ale aj v automobilovom priemysle či pri výrobe elektroniky, kde sú špecifické komponenty citlivé na akékoľvek znečistenie. Z pohľadu vzduchotechniky je oveľa náročnejšia, no najmä preto, že na zabezpečenie jednotlivých tried čistoty už nestačia bežné znalosti o vetraní. Je potrebné mať bohaté skúsenosti, pretože samotná norma neudáva presnú výmenu vzduchu ani triedu filtrácie pre jednotlivé triedy čistoty. To, akým spôsobom je vzduchotechnika navrhnutá je výslovne vecou skúseností. Rovnako dôležitá je aj realizácia diela, pretože chyby v realizácii môžu mať za dôsledok nevyčísliteľné škody pre budúcu prevádzku. V neposlednom rade, pre dodržanie čistoty v priestore je nutná stopercentná súčinnosť personálu, ako aj kvalita vyhotovenia samotného priestoru po stavebnej stránke.