Skip to main content

PROJEKTY HVAC

Táto práca vyžaduje technické znalosti, kreativitu a schopnosť riešiť rôznorodé technické problémy. My sme oddaní zákazníkovi a jeho potrebám, a zaviazaní k projektovaniu energeticky efektívnych systémov. Ponúkame Vám preto možnosť vypracovania projektovej dokumentácie v plnom rozsahu v oblasti HVAC. Venujeme sa všetkým typom budov, ale naším hlavným zámerom je priemysel a čisté priestory. Našli sme zmysel práve v odvetviach, ktoré mnohých odrádzajú. Je to časovo náročné, je potrebné množstvo skúseností nie len s projektovaním, ale aj koordináciou a samotnou realizáciou. Pri takýchto projektoch je priam nevyhnutné, aby mal projektant vždy aktuálne informácie zo stavby, pretože aj malá zmena v realizácii diela tu môže mať obrovský dopad na funkčnosť a presnosť systému. Našim cieľom je vytvoriť spoľahlivý systém, ktorý zabezpečí najvyšší komfort a najnižšiu energetickú náročnosť.

V dnešnej dobe, keď naše mestá rastú a budovy sa stávajú čoraz sofistikovanejšími, existuje skupina profesionálov, ktorí majú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní nášho komfortu a zdravia vo vnútri týchto štruktúr. Sú to projektanti, ktorí pracujú v tieni a často zostávajú neviditeľní, ale ich vplyv na naše každodenné životy je obrovský. A práve takýchto projektantov máme! Sú to majstri práce so vzduchom. Dávame im za úlohu navrhovať a plánovať systémy klimatizácie, vetrania a vykurovania v budovách rôzneho druhu. Ich práca je dôležitá pre zabezpečenie kvality vzduchu, komfortu a bezpečnosti pre obyvateľov budov, bez ohľadu na to, či ide o bytové domy, komerčné komplexy alebo priemyselné objekty.

Každá budova je jedinečná, a preto naši projektanti musia vytvárať riešenia, ktoré sú šité na mieru. S dnešným dôrazom na ochranu životného prostredia a zníženie spotreby energie sa stali hybnou silou pre vývoj energeticky efektívnych systémov. Naše návrhy zahŕňajú využívanie obnoviteľných zdrojov energie, recykláciu tepla a chladu, a implementáciu inteligentných riadiacich systémov na minimalizáciu spotreby energie.

Našich projektantov právom nazývame neviditeľnými hrdinami. Zabezpečujú, že naše budovy sú nielen pekné zvonku, ale aj pohodlné a zdravé zvnútra. Ich práca je dôležitá pre našu kvalitu života a udržateľnú budúcnosť našich miest. Oceňte spolu s nami ich príspevok k našim komunitám a budovám, ktoré voláme domovom, či pracoviskom.

Ako to prebieha?

Na základe informácii z konceptu a podnetov zo strany zákazníka, spravíme výpočty a simulácie na overenie vhodnosti uvažovaného systému. Tieto výpočty môžu zahŕňať tepelné straty a zisky a následne návrh energeticky najoptimálnejšieho riešenia. To zahŕňa výber vhodných komponentov, ako sú vzduchotechnické jednotky, klimatizačné jednotky, ventilátory, filtre a pod. Za každých okolností zabezpečíme, aby navrhované systémy boli v súlade s platnými stavebnými normami, environmentálnymi predpismi a bezpečnostnými požiadavkami. Spolupracujeme s odborníkmi

ako sú architekti či projektanti nadväzujúcich profesií, aby sme zabezpečili efektívny, no najmä koordinovaný návrh. Vypracujeme projekt a po jeho ukončení poskytneme výkresy, schémy, špecifikácie a podklady pre samotnú inštaláciu. Po inštalácii dohliadame aj na testovanie
a ladenie vzduchotechnických systémov, aby sa zabezpečila ich správna prevádzka a zhoda s požiadavkami projektu.

Práca projektanta vzduchotechniky je náročná a zodpovedná, pretože kvalita vnútorného prostredia má významný vplyv na pohodlie, produktivitu a zdravie ľudí v budovách. Projekcia vzduchotechniky hrá dôležitú úlohu pri vytváraní systémov, ktoré spĺňajú tieto nároky a prispievajú k udržateľnosti budov a priemyselných procesov. Veríme, že pomôcť Vám vieme
vo všetkých týchto oblastiach.

Zároveň, ako výhradný distribútor tých najkvalitnejších zariadení na náš trh, zn. Euroclima a Biniclima, máme na dosah tie najlepšie riešenia nielen čo sa projektov týka. Je nesmierne dôležité, aby sa navrhované riešenie malo o čo oprieť. Len skutočne kvalitné zariadenie vie zaručiť, že výpočtové hodnoty budú skutočné dodržané. A čo ďalšie nás robí výnimočnými? Na energie sme sa pozerali stále, nielen v období krízy. A teraz, po rokoch prevádzky našich systémov, kedy sa všade skloňujú zelenšie riešenia, my a naši zákazníci pri pohľade na už implementované riešenia, s úsmevom môžeme konštatovať, že sme predbehli dobu a náklady na energie sme im šetrili už dávno.